flaga brytyjska   flaga niemiecka  
ikona kalendarza   Sobota 20 lipca 2024 r.      
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Plus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-500 Konin
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8
e-mail : sekretariat@pgkimplus.konin.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Podstawowe zasady dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie :
 • Pamiętaj o regularnej aktualizacji oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
 • Nie podłączaj do komputera zewnętrznych nośników danych niewiadomego pochodzenia, np. znalezionego pendrive’a.
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania. Nie instaluj programów otrzymanych mailem lub pozyskanych z nieznanych źródeł.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy pobieraniu plików z internetu. Nie korzystaj z aplikacji bezpośredniej wymiany plików.
 • Sprawdzaj poprawność adresów stron internetowych, przede wszystkim tych, na których konieczne jest podanie danych uwierzytelniających takich jak login i hasło (dotyczy szczególnie bankowości elektronicznej oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta). Przy połączeniach z bankiem zwracaj uwagę czy połączenie to jest szyfrowane (z lewej strony adresu strony banku powinna się pokazać ikona kłódki).
 • Zachowaj szczególną uwagę przy otwieraniu poczty elektronicznej (e-mail) i wiadomości sms. Nigdy nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki które są zawarte w mailach i sms-ach pochodzących z nieznanych, niezaufanych źródeł.
 • Unikaj witryn zawierających pirackie oprogramowanie, pornografię, gry internetowe.
 • Używaj haseł trudnych do odgadnięcia. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków i zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie należy stosować tych samych haseł do logowania się w różnych serwisach i usługach. Pamiętaj o regularnej – co 30 dni – zmianie haseł.
 • Nie udostępniaj nikomu swoich danych uwierzytelniających (loginy, hasła), nie przechowuj ich w miejscach ogólnie dostępnych, nie zapisuj ich na dysku komputera.
 • Pamiętaj o wylogowaniu się ze swojego konta po zakończonej pracy z komputerem.
 • Nie wyłączaj wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa (np. zapory Windows Defender).
 • Nie zezwalaj osobom nieupoważnionym na modyfikację urządzeń lub instalację oprogramowania.
 • Wypełniając zawarte w niektórych witrynach internetowych formularze kontaktowe przeczytaj uważnie, na co się zgadzasz zanim klikniesz „OK”.
 • Zapoznaj się z ewentualnymi komunikatami o alertach bezpieczeństwa pojawiającymi się w przeglądarce internetowej.
 • Nigdy nie wysyłaj za pomocą sieci publicznej niezaszyfrowanych danych wrażliwych, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości (PESEL, nr dow. osobistego itp.)
 • Regularnie twórz kopie danych.